Minderhedenforum

Talent On Stage 2.0

Woord

Tickets

01.04.20
20:00

Uitzonderlijke situaties vragen uitzonderlijke maatregelen.Wij zijn zeer bezorgd over de situatie en nemen mee onze verantwoordelijkheid naar de indijking van het corona-virus. Uit zorg voor ons publiek en personeel hebben we beslist om alle voorstellingen en concerten tot en met 3 april uit te stellen of te annuleren.


Een avond waarin we het diverse talent van Antwerpen voor en in de klas op het podium tonen. Negen mensen, van studenten tot leraren, van hulpverleners tot directeurs zullen hun drive, hun verhaal op het podium gooien. Niemand minder dan Dalilla Hermans is de moderator van de avond. Op het einde zal ze samen met Dr. Alain Mahjoub als eindspreker op zoek gaan naar verbinding in opvoeding.

Dat gedreven leraren belangrijk zijn voor jongeren hoeven we je niet te vertellen. Ze wakkeren interesses aan, vormen een brug tussen de school en thuisomgeving. Voor vele jongeren zijn ze een rolmodel.

De focus ligt daarbij op de diversiteit van het huidige lerarenkorps. Of liever, op het gebrek eraan. Want hoewel in het superdiverse Antwerpen van vandaag meer dan de helft van de leerlingen etnisch-cultureel divers is, heeft slechts 2 procent van de leerkrachten een migratieachtergrond. Voor veel jongeren is de kloof met hun leraar te diep. Hierdoor laten we heel wat kansen liggen. Leerlingen met een migratieachtergrond trekken zich op aan herkenbare voorbeelden. Door het gebrek aan diversiteit kiezen te weinig jongeren voor het beroep van leraar. Het is een uitdaging om die vicieuze cirkel te doorbreken, want met meer diversiteit in het Antwerpse lerarenkorps kunnen we echt het verschil maken.

Aan enthousiasme en good practices alvast geen gebrek. Veel leraren, maar ook ouders en begeleiders thuis of in de club halen nu al veel jong talent uit Antwerpen naar boven. Het zijn die mensen die we op woensdag 1 april, geen aprilvis, in Arenberg aan het woord laten. Met onder andere: Leraar Laila Zaimi van Sint-Ludgardis Merksem Campus KVO, leraar Donald Van Achteren van Don Bosco Hoboken, leraar Mourad Miri van PIVA Antwerpen, adjunct-directie Hasna Hajii van het Koninklijk Atheneum Antwerpen, voorzitter Rihab Hajjaji van PEP en Dr. Alain Mahjoub, spoedarts, therapeut en medeoprichter van Safe Space, die in dialoog gaat met Dalilla Hermans. De jongeren van Scum Studios tonen ons hun creatieve getuigenis en deze van Safe Space zorgen voor een eigen danscreatie.

Op de eerste verdieping, vlak voor je de zaal binnen gaat, kan je genieten van een tentoonstelling opgesteld door de studenten journalistiek van de AP Hogeschool. Deze toont samen met een boekje, een reeks fotoportretten van geïnterviewde uit het onderwijsveld, de begeleiding thuis of in de club. Plus er zal een infomarkt zijn waarop je kan kennismaken met de verschillende lerarenopleidingen van Antwerpen, projecten zoals Teach for Belgium, PEP, Safe Space, Scum Studios en Onderwijstalent van de Stad Antwerpen. Ook de boeken van de slotsprekers Dalilla Hermans; ‘Het laatste wat ik nog wil zeggen over racisme’ en Alain Mahjoub; ‘Jij bent, dus ik ben’ zullen aangeboden worden en gesigneerd kunnen worden.

Het Minderhedenforum en de Arenberg nodigen jullie uit vanaf 19u voor een welkomstdrankje en hapje; om 20u start in grote zaal de Talent on Stage 2.0 avond.

Praktisch

  • € 5

Het Minderhedenforum & Arenberg heten u welkom tussen 19:00u en 20:00u welkom voor de opening met een gratis drankje en hapje. Om 20:00u start de Talent on Stage 2.0 avond in de grote zaal.

De Grote