MAP: Enrica Camporesi & Elena Mazzi

Performing the self – the interview

Theater

Tickets

Een man en een vrouw zitten tegenover elkaar: een protection officer en een asielzoeker die wachten op de tolk. Er komt een gesprek op gang. Ze flirten, filosoferen en onthullen hun wederzijdse verwachtingen. Wat als deze ondervraging het leven van de asielzoeker op zijn kop zet?

Deze intieme dialoog gaat over geloofwaardigheid en vertrouwen, over taal en vertaalbaarheid, over culturele misverstanden en het uitbeelden van je eigen waarheid. De voorstelling wordt gespeeld in het Nederlands, Engels en Arabisch, maar steeds met Nederlandse ondertitels.

Theatermaker Enrica Camporesi is arabiste van opleiding en leerkracht inburgering voor nieuwkomers en vluchtelingen. Elena Mazzi is beeldend kunstenares.

​Enrica Camporesi & Elena Mazzi

Enrica Camporesi is van opleiding Arabiste en onderzoekt sinds 2010 het gebruik in theater van mondelinge getuigenissen over historische feiten waar geen eenduidige geschiedschrijving van bestaat. Vertrekkende van de theaterscène in het naoorlogse Libanon, concentreerde ze zich de laatste jaren over de getuigenissen van vluchtelingen in Europa. Sinds maart 2015 werkt ze in Antwerpen als leerkracht inburgering voor Arabischtalige nieuwkomers en vluchtelingen. Daarnaast werkte ze in Italië, Frankrijk, Libanon en Egypte als vertaalster, PR-manager en theatermaker.

Elena Mazzi is beeldend kunstenares. Haar werk handelt over de relatie tussen de mens en het milieu waarin hij leeft en dagelijks mee moet afrekenen. Met een antropologische aanpak onderzoekt en documenteert ze via optredens, video-installaties, kunstboeken en andere media, een identiteit die zowel persoonlijk als collectief is. Ze verbindt kunst, architectuur, sociologische en geografische kwesties met een origineel perspectief op de dagelijkse aspecten van het sociale leven.

Praktisch

  • € 10 (ABONNEMENT: 2 MAF voorstellingen = € 15 | 3 MAF VOORSTELLINGEN = € 22,50 | 4 MAF VOORSTELLINGEN = €30)
  • € 8 (-26 ABONNEMENT: 2 MAF voorstellingen = € 10 | 3 MAF VOORSTELLINGEN = € 15 | 4 MAF VOORSTELLINGEN = €20)

De Kleine

Credits

TEKST, VORMGEVING: ENRICA CAMPORESI, ELENA MAZZI / SPELERS: MAYA SANNEN, FADY ALGHORRA / COACHES: MOKHALLED RASEM, KOEN VAN KAAM, KRISTIN ROGGHE / FILM: DANIELE ALEF GRILLO / VIDEO TECHNICUS: MILAN DE WAEL / ONDERTITELS: LAURIEN VERSMISSEN / PRODUCTIE: D E T H E A T E R M A K E R, THALIELAB / COPRODUCTIE: VOORUIT / MET STEUN VAN: W I P C O O P / MAP , STAD ANTWERPEN, MUSUMECI CONTEMPORARY