Theater Malpertuis

Europa in de herfst

Theater

Tickets

'To be scared or not to be scared, that’s the question!’

Het is onrustig in de wereld. Overal steken protectionisme en nationalisme weer de kop op. Staat de Europese Unie op het punt uit elkaar te vallen? Of zijn we onderweg naar een nieuw Europees project?

Sinds begin november 2017 buigen 8 jonge acteurs met een diverse achtergrond zich onder leiding van regisseur Piet Arfeuille over twee oertragedies uit de Thebaanse cyclus: Oedipus in Kolonos en Antigone.

Met Europa in de herfst verdiept de jonge ploeg zich in de actualiteit van het oude continent en zoekt naar parallellen en antwoorden in het Klassiek Grieks repertorium. Door zichzelf en anderen vragen te stellen. Maar ook door te spelen. Want waar de theorie tekort schiet, kan het toneelspelen verhelderend werken.

Deze voorstelling speelt in op ons gevoel van onbehagen over de snel veranderende wereld rondom ons. Naast een brandend actueel stuk levert Piet Arfeuille een spannende theateravond af, met op podium een bende jong theatergeweld.

Met Europa in de herfst maakt regisseur Piet Arfeuille voor Theater Malpertuis een derde voorstelling met een politiek thema (na Recht zal zijn wat ik zeg! en het warm onthaalde GAZ. Pleidooi van een gedoemde moeder met Viviane De Muynck). Dit keer zijn het de grondvesten van de democratie zelf die het onderwerp van de voorstelling zijn.

Praktisch

  • € 14
  • € 11 (- 26 jaar, theateropleiding of A-kaart in ruil voor 10 punten)
  • € 3 (vt-statuut)

Inleiding

Voor de voorstelling volgt er een inleiding in BarBrut van 19:30-20:00.

De Grote

Credits

tekst en regie: Piet Arfeuille naar Sophocles | cast: Soufiane Chilah, Dries De Sutter, Elien Hanselaer, Gorges Ocloo, Lauranne Paulissen, Joren Seldeslachts, Timo Sterckx en Loes Swaenepoel | scenografie Amber Vandenhoeck | licht Mark Van Denesse | kostuums Lieve Pynoo | productieleiding Rik Teunis | fotocredit Fréderique Vansteenwegen