Johan Terryn

Ankerman

Comedy

Tickets

Kunnen we ons zelf veranderen? Is het leven maakbaar? Leiden we het leven dat we willen leven of dat we denken te mogen leven? Henry Ford zei ooit: “Of ge nu denkt dat ge ’t kunt, of denkt dat ge ’t niet kunt, ge hebt altijd gelijk.” Maar dan in beter Engels. Ge kunt dus maar beter geloven dat ge ’t kunt.

“Ankerman” vertelt het verhaal van een nieuwslezer die compleet verlamd geraakt van angst voor de wereld waarover hij bericht. En of die erin slaagt het scherm stuk te slaan dat tussen hemzelf en die wereld staat.

De nieuwe voorstelling van Johan Terryn wordt weer een feest van groteske verhalen en cabareteske trouvailles. Hoe lang kan je naar een robotstofzuiger kijken? Hoe krijg je een vast zittende trouwring uit? Hoe geraak je in het hier en nu? En wat kunnen we leren van de walvis?

Allemaal vragen in het hoofd van zijn personage onderweg naar die ene ultieme vraag: Hoe kan je op het einde van je leven samenvallen met de mens die je had willen worden?

Praktisch

  • € 15
  • € 12 (-26 jaar of op vertoon van studentenkaart)
  • € 12 (A-kaart in ruil voor tien punten)
  • € 4 (Kansentarief)

De Kleine